Инструкције у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем деце у време трајања епидемије COVID-19

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ДЕЧЈИ ДАНИ”

Београд, Господар Јевремова 18

 

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ 
Инструкције у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем деце у време трајања епидемије COVID-19

 

 

Б е о г р а д

Маj 2020. године