ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, наша Установа је обуставила редован рад од 16.03.2020.године.

У ситуацији ванредног стања и измењених услова свакодневног живота поставили смо приоритетан циљ – подржавање породице у остваривању њене васпитне функције кроз реализацију васпитно-образовних активности на онлајн платформи, уз помоћ различитих канала комуникације.

Стручне сараднице Установе конкретизовале су задатке који се односе на подршку деци, родитељима и васпитачима.

Формиране су заједнице професионалне подршке и учења међу васпитачима/вртићима, као и са породицама и децом.

Организоване су онлајн подршке деци/родитељима, формиране су различите групе за размену идеја, усклађивање приступа, давање смерница и остваривање квалитетне комуникације између стручних сарадника, васпитача, медицинских сестара-васпитача, дефектолога-васпитача, родитеља и деце.

Уз жељу да ћемо се ускоро видети у просторима наших вртића, желимо вам добро здравље и ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ!

Стручне сараднице ПУ “Дечји дани”