Наша Установа од септембра 2020. године је у процесу увођења Основа програма – “Године узлета”.
Наиме, Правилником о Основама програма предшколског васпитања и образовања (“Службени гласник РС”, број 16/2018.) прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, предвиђено је да се до 2022. године Основе програма уведу у све предшколске установе на нивоу Републике Србије.
Више о Основама програма можете погледати на следећем линку: https://www.unicef.org/serbia/godine-uzleta
или путем QR кода