СПИСКОВИ РАСПОРЕЂЕНЕ ДЕЦЕ У ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“
ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉE

 1. Родитељи деце која су распоређена по конкурсу биће позивани од стране руководилаца  вртића у ком су њихова деца распоређена, ради покретања процедуре склапања Уговора о боравку детета.

 

 1. Родитељи доносе своје личне карте и очитану здравствену књижицу детета.

 

 1. На састанку са руководиоцем родитељи ће бити упознати са облицима и начином рада вртића, садржином уговора о боравку детета и са својим правима на регресирање трошкова вртића.

 

 1. Родитељи потписују два примерка уговора о боравку, попуњавају уписницу са подацима за оба родитеља (јмбг,телефон) и потписују обавештење о праву на регресирање.

 

 1. Родитељи уговоре потписују искључиво у присуству руководилаца, када се у уговор уписује и датум поласка детета у вртић.

        Дете примљено по конкурсу, по правилу, почиње да похађа вртић у септембру 2021.г, уколико испуњава узрасне услове.

 

 1. Уколико испуњавају услове за регресирање трошкова боравка детета у вртићу, поводом подношења захтева за остваривање овог права, родитељи треба да се обрате рачуноводству ПУ „Дечји дани“ у ул. Г. Јевремовој бр. 18, II спрат, соба 8.

 

Сходно  Одлуци о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда, право на регресирање трошкова боравка детета у предшколској установи имају:  

 • – треће и свако наредно дете у породици,
 • – дете корисника права на новчану социјалну помоћ,
 • – дете са сметњама у развоју за које није остварено право на дечји додатак и које није уписано у
 • – посебну васпитну групу,
 • – дете без родитељског старања за које није остварено право на дечји додатак.

 

            Родитељ је у обавези да поштује датум поласка детета у вртић утврђен уговором, као и све ставке уговора.

 

 

РОДИТЕЉИ КОЈИ СУ НЕЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА МОГУ ДА УПУТЕ ПРИГОВОР УПИСНОЈ КОМИСИЈИ ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“ У ПЕРИОДУ ОД 08. ДО 16. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ, И ТО ПУТЕМ  ЕМАIL-А: upis@pudecjidani.rs.

 

 УПИСНА КОМИСИЈА ЋЕ РАЗМОТРИТИ ПРИГОВОРЕ И ПИСМЕНО ДОСТАВИТИ ОДГОВОР  ДО 23. ЈУНА 2021.Г.

 

 

КОМИСИЈА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“

                                                               ЗА РАДНУ 2021/2022.