Поштовани,
драго нам је да сте нашу установу одабрали за боравак вашег детета у веома битном периоду његовог одрастања. Надамо се да ће, уз обостран труд, ваша очекивања бити испуњена.
Унапред се извињавамо због евентуалних проблема у комуникацији, која ће у актуелној епидемиолошкој ситуацији и ограничењима бити вероватно отежана и сведена на размену информација преко портала, електронске поште, или на телефоне: 0628892863; 0628892849; 0628892851.
Достављамо вам на овај начин неке битне напомене везане за процедуру конкурса за упис деце у ПУ „Дечји дани“ за радну 2020/2021.г.:

Критеријуми приоритета за упис деце у ПУ “Дечји дани”: – деца из осетљивих група – деца са оба запослена родитеља – деца чија су браћа или сестре већ уписани у ПУ “Дечји дани” – деца из породица са пребивалиштем на општини Стари град
Дете примљено по конкурсу по правилу почиње да похађа вртић септембра 2020.г, уколико испуњава узрасне услове.

Предшколска установа задржава право одлучивања о вртићу у који се дете уписује и о месецу уписа детета у вртић, сходно смештајним капацитетима, без обзира на наведени жељени вртић и месец уписа наведених у захтеву.
Предшколска установа задржава право да одлучује о премештају детета након јасленог узрасног периода из вртића у коме нема довољно капацитета за децу вртићког узраста, уважавајући у могућој мери критеријуме за приоритет при упису (деца из осетљивих група, деца чија су браћа или сестре већ уписани у тај вртић, близина становања породице).
Деца која треба да започну похађање вртића у наредној календарској години (2021.) неће бити обухваћена списковима примљене деце у процедури овог Конкурса. О могућности њиховог пријема одлучиваће се у наредној години на основу потреба породице и нормативне, просторне и кадровске могућности Установе.

Деца рођена у периоду од 01. 3. 2014. до 28. 2. 2015. године у обавези су да похађају припремни предшколски програм.
Деца која ће похађати Припремни предшколски програм у трајању од четири сата, примаће се без обзира на пребивалиште детета. Програм ће се реализовати у РЈ „Дечји клуб“, ул. Француска бр. 32.
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ УЗРАСТА 3 – 5,5 Г. У ТОКУ ДАНА ПО ПОТРЕБИ РОДИТЕЉА ОРГАНИЗОВАЋЕ СЕ У РЈ “ ДЕЧЈИ КЛУБ“, УЛ. ФРАНЦУСКА 32, УЗ ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ОСНИВАЧА, СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ БЕОГРАДА. УПИС ДЕЦЕ У ОВАЈ ОБЛИК РАДА НЕ ПОДЛЕЖЕ ПРОЦЕДУРИ КОНКУРСА. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ У РЈ „ДЕЧЈИ КЛУБ“, КАДА ТО БУДЕ МОГУЋЕ С ОБЗИРОМ НА ААКТУЕЛНУ ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ.
Дана 08. јуна 2020. године биће објављени спискови примљене деце на начин који тада буде могућ и договорен на нивоу Града, као и начини подношења приговора на резултате конкурса.
АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ
Молимо вас да својим одговором помогнете Установи да у наредном периоду адекватно процени потребу породица и могућност организације рада са децом након редовног радног времена:
Да ли имате потребу за боравком вашег детета у вртићу након 18h:
1. ДА (којом динамиком) _____________________________________________________________________

2. НЕ