О Г Л А Ш А В А  С Л О Б О Д Н А  М Е С Т А

за пријем деце узраста од 12 месеци до поласка у школу,

за радну 2021/2022. годину  (01. 9. 2021 – 31. 8. 2022.)

 

Конкурс за упис деце у предшколску установу, биће спроведен од 29. марта до 14. маја 2021.г

 

Конкурс важи за следеће објекте и наведене узрасте деце :

  радна јединица адреса узраст деце који се прима трајање боравка
    1.            “СКАДАРЛИЈА” Џорџа Вашингтона 23 ЈАСЛЕ (1-3 год); целодневно
    2.            “ДАМБО” Кнез Милетина 8 ЈАСЛЕ (1-3 год); целодневно
    3.            “ЛИПА” Солунска 19 ЈАСЛЕ (1-3 год); целодневно
    4.            “Д.  ОБДАНИШТЕ” Цара Душана 1 ЈАСЛЕ (1-3 год); целодневно
    5.            “ЛЕПТИРИЋ” Господар Јевремова 18 JAСЛЕ (18 мес-3 год); ВРТИЋ (3 г. до пол. у школу) целодневно
    6.            “МАЈСКИ ЦВЕТ” Васе Чарапића 7-9  ЈАСЛЕ (16мес-3 год); ВРТИЋ (3 г. до пол. у школу)                  целодневно
    7.            “ТЕРАЗИЈЕ” Краља Милана 4 ВРТИЋ  (3 г. до пол. у школу); ППП(4 сата) целодневно
    8.            “МРВИЦА” Копитарева градина 2 ЈАСЛЕ (1-3 год);     целодневно
    9.             „ВИЛА“ Господар Јевремова 20 ВРТИЋ  (3,5  г. до пол. у школу) целодневно
10.            „ЛОЛА“ Француска 32 ЈАСЛЕ (1-3 г); ВРТИЋ  (3 г. до пол. у школу) целодневно
11.            “ДЕЧЈИ КЛУБ” Француска 32 ВРТИЋ ( 3г. до пол. у школу) целодневн

Критеријуми за упис деце у ПУ “Дечји дани”, за радну 2021/2022. годину:

  • деца из осетљивих група
  • деца са оба запослена родитеља
  • деца чија су браћа или сестре већ уписани у ПУ “Дечји дани”
  • деца из породица са пребивалиштем на општини Стари град

Родитељи деце која нису примљена до овог конкурса, морају обновити захтев за упис детета током конкурса.

Дете примљено по конкурсу по правилу се уписује у вртић од септембра 2021.г, уколико испуњава узрасне услове.

Предшколска установа задржава право одлучивања:

  • о вртићу у који се дете уписује и о месецу уписа детета у вртић, сходно смештајним капацитететима, без обзира на наведени жељени месец уписа у захтеву;
  • о премештају детета након јасленог узрасног периода из вртића у коме нема довољно капацитета за децу вртићког узраста, уважавајући у могућој мери критеријуме за приоритет при упису (деца из осетљивих група, деца чија су браћа или сестре већ уписани у тај вртић, близина становања породице).

Захтев за упис детета у предшколску установу може се поднети:

Путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs)

Непосредно, у управи Установе (сваке среде од 9 до 18 часова)

Путем  e-maila Установе upis@pudecjidani.rs

Контакт тел. за додатне информације: 062 889 2863; 062 889 2849; 062 889 2850

Деца рођена у периоду од 01. 3. 2015. до 28. 2. 2016. године у обавези су да похађају Припремни предшколски програм.

* Деца која ће похађати Припремни предшколски програм у трајању од четири сата, примаће се без обзира на пребивалиште детета. Програм ће се реализовати у РЈ „Теразије“, ул.Краља Милана бр.4.

До 7. јуна 2021.г. на огласним таблама радних јединица и на сајту Установе биће истакнути спискови примљене деце

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

Сања Лазовић