Локација: Француска 32

Радно време: 07.00-18.00

Над кућом у дну Француске улице и данас се ослушкују гласови из прошлости коју она чува. Ова
лепа породична вила поклоњена је 1970. год. деци Београда по жељи њеног власника др Ивана Рибара,
који је у рату изгубио чланове своје породице, супругу и оба сина, младиће Иву-Лолу и Јурицу.

У непосреднм окружењу вртића налази се боемска четврт Скадарлија, пијаца „Скадарлија“, Народно
позориште, ОШ „Скадарлија“. 

У „Лоли“ борави 50 деце узраста од 1 до 3 године током целог дана.