Локација: Џорџа Вашингтона 23

Радно време: 07.00-18.00.

Баш уз руб Ботаничке баште, у “кућици у бајци” (адаптирана породична вила) године 1953. почео је свој буран живот сада већ један од највећих вртића у Београду. И то најпре као Дечје забавиште, а затим, изградњом нове зграде, и као Дом-породица, дечје јасле и вртић. 

У окружењу вртића налази се Ботаничка башта “Јевремовац”, ОШ “Вук Караџић”, Дечји
културни центар, дечје позориште „Душко Радовић“. 

У „Скадарлији“ борави око 600 деце узраста од 1 год. до поласка у школу, као и групе деце са потешкоћама у развоју.