ПРАВИЛНИК ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ДЕЧЈИ ДАНИ”

 

ПРАВИЛНИК ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ДЕЧЈИ ДАНИ” О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА

   

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

 

 

Б е о г р а д

Новембар 2020. Годинe