КОНТАКТ

МАЈСКИ ЦВЕТ“, Васе Чарапића 7-9, тел. 011/2622-745 и 011/2621-946,
Руководилац Снежана Морина, васпитач
ТЕРАЗИЈЕ“, Српских владара 4, тел.011/ 2687-727,
Руководилац Оливера Марковић, васпитач
МРВИЦА“, Копитарева градина 2, тел. 011/3227-354,
Руководилац Сања Милић
ЛОЛА“,  Француска 32, (приземље) тел.011/3233-319.
Руководилац Снежана Поповић, васпитач
ДЕЧЈИ КЛУБ“, Француска 32, (први спрат)  тел. 011/3234-758,
Руководилац Бранислава Миљојковић, васпитач
СКАДАРЛИЈА“, Џорџа Вашингтона 23, тел. 011/3243-165, 011/33-44-798
руководилац Марија Лекић, васпитач
ДАМБО“, Кнез Милетина 8, тел. 011/ 3222-388
Руководилац Ивана Перуничић
ЛИПА“, Солунска 19, тел. 011/2631-548 и 011/2621-462
Руководилац Снежана Бокан Ћирковић, васпитач
ДУНАВСКО ОБДАНИШТЕ“, Цара Душана бр. 1, тел. 011/2183-104,
Руководилац Марина Бодрожа
ЛЕПТИРИЋ“, Господар Јевремова 18, тел. 011/2625-480
Руководилац Слободанка Радловић, васпитач.
ВИЛА“, Господар Јевремова 20,  011/2630-119
Руководилац Данијела Ристић