Дамбо

Локација: Кнез Милетина 8. Радно време: 07.00-18.00.

Као и пре деведесет година када је Краљица Марија посетила овај вртић и када су “сва деца са својим руменим образима, у чистим хаљиницама и брижљиво негована, учинила на њу најлепши утисак…” у вртићу су и данас добри домаћини.

Посебна посвећеност васпитно-образовном раду са најмлађима, чини да је овај колектив више од тридесет година едукативни центар практичног дела наставе за рад у јаслама за (будуће) медицинске сестре – васпитаче.

Вртић се налази у згради Балетске школе “Лујо Давичо“ поред Битеф-театра и Бајлонијеве пијаце.

Вртић има двориште.

Данас вртић окупља 180 деце распоређене у:

  • 4 узрасне групе узраста до 3 године;
  • 5 узрасних група од 3 године до поласка у школу