Локација: Кнез Милетина 8

Радно време: 07.00-18.00

Зграда у Кнез Милетиној бр. 8, која се налази у непосредној близини Бајлонијеве пијаце и Битеф театра, у току свог постојања више пута је мењала намену. До II светског рата била је Дом за незбринуте жене и Интернат за ученице средњих школа. Након Рата ту су смештене Дечје јасле бр. 3, са принципима у раду сличним стационарним здравственим институцијама. 

Вртић се налази у згради Балетске школе “Лујо Давичо“ поред Битеф-театра и пијаце „Скадарлија“.

“Дамбо” је комбиновани вртић са целодневним боравком за 180 деце узраста од 1 године до поласка у школу.