Мешовите групе у вртићу су оне у којима су заступљени различити узрасти деце.  Закон о предшколском васпитању и образовању подржава формирање васпитних група мешовитог узраста деце од 1 до 3 године, затим од 3 године до поласка у школу, као и од 2 године до поласка у школу. У...
Read More >>