Визија

Традиционалне педагошке вредности остварене на општини Стари град током протеклог столећа потребно је интегрисати у начела савремених европских концепција развоја предшколске делатности, по којима вртићи функционишу као заједнице деце и одраслих који уче.

Мисија

Мисија Установе је садржана у идеји обједињавања: креативних програмских начела, као проверених искуствених педагошких вредности Установе, са савременим начним схватањима о развоју, напредовању и стиловима учења код деце.

plakat 100 godina

О установи

Предшколска установа „Дечји дани“ је установа за дневни боравак деце и предшколско васпитање и образовање.

Установа функционише као јединствена организациона целина од 1. јануара 1978. године, у чијем саставу су сви вртићи на територији општине Стари град.

Са преко сто година дугом традицијом организованог институционалног збрињавања, образовања и васпитања деце раног узраста, ПУ „Дечји дани“ је једна од најстаријих предшколских установа у Србији.

Седиште Установе је у Београду, у улици Господар Јевремовој бр.18.

28. јуни се обележава као Дан Предшколске установе „Дечји дани“

Установом руководи директор уз помоћника директора, секретара и Управни одбор.

На нивоу Установе функционишу стручна служба, правно-административна и служба рачуноводства, техничка служба и запослени на припреми и дистрибуцији хране.

 

info-box_02-1

Стручна служба

Стручну службу, која планира, прати реализацију и унапређује све програме Установе, чине стручни сарадници – психолози, педагози и сарадници – социјални радник, виша медицинска сестра и нутриционисти.

Стручни сарадници остварују континуиран инструктивно-саветодавни и педагошки рад са васпитачима и родитељима у циљу унапређивања васпитно-образовног процеса.

portfolio-single_section_05

Функције Установе

У свом обједињеном деловању Установа остварује васпитно-образовну, превентивно-здравствену и социјалну функцију.

Установа развија и остварује програме васпитања и образовања деце у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања и Стандардима квалитета рада предшколских установа Републике Србије.

Програмом превентивно-здравствене заштите обезбеђују се услови којима се непосредно остварују права деце на здрав живот и правилан психо-физички развој.

Програм исхране деце у Установи руководи се начелима правилне исхране деце предшколског узраста, препорукама светских и наших стручних институција за исхрану, најновијим сазнањима савремене науке о исхрани у складу са законским прописима.

Програм социјалног рада се остварује кроз координацију у остваривању социјалне функције предшколске установе у локалној заједници и остваривања њених циљева, као што су превенција социјалних проблема деце на најранијем узрасту, постизање оптималне усклађености између потреба породице и пружања одговарајућих услуга деци и породици, очување и унапређење породичних односа, превенција деце од насиља, злостављања и занемаривања, подршка инклузији деце са сметњама у развоју.

Галерија

Упис деце у вртић

Позовите нас

011/2633-140