Визија

Традиционалне педагошке вредности остварене на општини Стари град током протеклог столећа потребно је интегрисати у начела савремених европских концепција развоја предшколске делатности, по којима вртићи функционишу као заједнице деце и одраслих који уче.

Мисија

Мисија Установе је садржана у идеји обједињавања: креативних програмских начела, као проверених искуствених педагошких вредности Установе, са савременим начним схватањима о развоју, напредовању и стиловима учења код деце.

plakat 100 godina
home-1_section_01_1

Предшколска установа‘Дечји Дани’

Предшколска установа “Дечји дани” је установа за дневни боравак и предшколско васпитање и образовање деце.

Установа обједињује  једанаест радних јединица које се налазе на територији општине Стари град, у којимa је заступљен целодневни облик рада, а успешно се развија и јединствен посебан програм: Програм рада Дечјег клуба као  полудневни.

Од 1990. године Установа добија назив „Дечји дани“. Овим именом остварена је жеља колектива за континуитетом традиције вишедеценијске бриге о деци у најужем центру града уз посебно подсећање на прву хуманитарну манифестацију посвећену деци под именом “Дечји дани” у Београду на Видовдан, 28. јуна 1919. године.

Од почетка институционално организоване бриге о деци предшколског узраста на општини Стари град, отварањем првог „Завода за васпитање мале деце“ током 1867. године, па до формирања јединствене радне организације свих вртића на територији Општине, предшколска делатност се континуирано развијала кроз различите облике и начине збрињавања деце, активно пратећи и примењујући савремене педагошке идеје у одговарајућим друштвено-историјским околностима.

Са преко сто година дугом традицијом организованог институционалног збрињавања, образовања и васпитања деце раног узраста, ПУ „Дечји дани“ је једна од најстаријих предшколских установа у Србији.

Установа остварује своју основну делатност кроз реализацију Предшколског и програма пратећих функција: неге и превентивно-здравствене заштите, исхране и социјалног рада.

Седиште Установе је у Београду, у улици Господар Јевремовој бр.18.

  1. јуни се обележава као Дан Предшколске установе „Дечји дани“
0

Васпитача

0

Деце

0

Дефектолога

0

Вртића

О установи

Предшколска установа “Дечји дани” је установа за дневни боравак деце и предшколско васпитање и образовање.

Установа функционише као јединствена организациона целина од 1. јануара 1978. године, у чијем саставу су сви вртићи на територији општине Стари град.

Установом руководи директор уз помоћника директора, секретара и Управни одбор.

На нивоу Установе функционишу стручна служба, правно-административна и служба рачуноводства, техничка служба и запослени на припреми и дистрибуцији хране

info-box_02-1
Стручна служба 

Стручну службу, која планира, прати реализацију и унапређује све програме Установе, чине стручни сарадници – психолози, педагози и сарадници – социјални радник, виша медицинска сестра и нутриционисти.

Стручни сарадници остварују континуиран инструктивно-саветодавни и педагошки рад са васпитачима и родитељима у циљу унапређивања васпитно-образовног процеса.

portfolio-single_section_05
Функције Установе

У свом обједињеном деловању Установа остварује васпитно-образовну, превентивно-здравствену и социјалну функцију.

Установа развија и остварује програме васпитања и образовања деце у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања и Стандардима квалитета рада предшколских установа Републике Србије.

Програмом превентивно-здравствене заштите обезбеђују се услови којима се непосредно остварују права деце на здрав живот и правилан психо-физички развој.

Програм исхране деце у Установи руководи се начелима правилне исхране деце предшколског узраста, препорукама светских и наших стручних институција за исхрану, најновијим сазнањима савремене науке о исхрани у складу са законским прописима.

Програм социјалног рада се остварује кроз координацију у остваривању социјалне функције предшколске установе у локалној заједници и остваривања њених циљева, као што су превенција социјалних проблема деце на најранијем узрасту, постизање оптималне усклађености између потреба породице и пружања одговарајућих услуга деци и породици, очување и унапређење породичних односа, превенција деце од насиља, злостављања и занемаривања, подршка инклузији деце са сметњама у развоју.

Галерија

Боље вештине

Кроз игру и вежбе

Тимски рад

Увек заједно

Ентузијазам

усхићеност и нове идеје

Шта нудимо?

Our programs focus on each child’s development in social-emotional growth, gross and fine motor skills, language and literacy, mathematics.

  • Образовни програм
  • Развој креативности и маште
  • Спортске активности

Шта кажу родитељи?

Упис малишана у вртић

Позовите нас

011/2633-140