Визија

Традиционалне педагошке вредности остварене на општини Стари град током протеклог столећа потребно је интегрисати у начела савремених европских концепција развоја предшколске делатности, по којима вртићи функционишу као заједнице деце и одраслих који уче.

Мисија

Мисија Установе је садржана у идеји обједињавања: креативних програмских начела, као проверених искуствених педагошких вредности Установе, са савременим начним схватањима о развоју, напредовању и стиловима учења код деце.

Награде

Васпитачи и деца наше установе су редовни учесници ликовинх конкурса како у Београду, Србији тако и међународних.

Предшколска установа

‘Дечји Дани’

сат

 

О Установи

 • Предшколска установа “Дечји дани” је установа за дневни боравак деце и предшколско васпитање и образовање.
 • Установа функционише као јединствена организациона целина од 1. јануара 1978. године, у чијем саставу су сви вртићи на територији општине Стари град.
 • Установом руководи директор уз помоћника директора, секретара и Управни одбор.
 • На нивоу Установе функционишу стручна служба, правно-административна и служба рачуноводства, техничка служба и запослени на припреми и дистрибуцији хране

Стручна служба 

 • Стручну службу, која планира, прати реализацију и унапређује све програме Установе, чине стручни сарадници – психолози, педагози и сарадници – социјални радник, виша медицинска сестра и нутриционисти.
 • Стручни сарадници остварују континуиран инструктивно-саветодавни и педагошки рад са васпитачима и родитељима у циљу унапређивања васпитно-образовног процеса.

Функције Установе

 • У свом обједињеном деловању Установа остварује васпитно-образовну, превентивно-здравствену и социјалну функцију.
  • Установа развија и остварује програме васпитања и образовања деце у складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања и Стандардима квалитета рада предшколских установа Републике Србије.
  • Програмом превентивно-здравствене заштите обезбеђују се услови којима се непосредно остварују права деце на здрав живот и правилан психо-физички развој.
  • Програм исхране деце у Установи руководи се начелима правилне исхране деце предшколског узраста, препорукама светских и наших стручних институција за исхрану, најновијим сазнањима савремене науке о исхрани у складу са законским прописима.
  • Програм социјалног рада се остварује кроз координацију у остваривању социјалне функције предшколске установе у локалној заједници и остваривања њених циљева, као што су превенција социјалних проблема деце на најранијем узрасту, постизање оптималне усклађености између потреба породице и пружања одговарајућих услуга деци и породици, очување и унапређење породичних односа, превенција деце од насиља, злостављања и занемаривања, подршка инклузији деце са сметњама у развоју.

Креативне радионице

Млади дизајнери

Наши млади таленти креирају мајце, абажуре, јастучиће, столњаке…

Традиција

Традиције заузима посебно место у нашем образовном програму кроз приче, рукотворине, као и радионице са бакама и декама.

Спорт

Трудимо се да спортске активности буду заступљене свакодневно у нашим салама за физичко као и на отвореном простору у вртићима који имају двориште.

Популарни образовни програм

Таписерија

Скапањем боја и прављењем мини ћилима деца се упознају са нашом културом.

Глина

Право је уживање гледати како настају први радови а онда рукице све јаче и спретније....прави уметници.

Говорни развој

Деца имају могучност да се друже са књигама. Трудимо се да сваке године допунимо дечје бибиотеке.

Математика

Кроз игру овладавамо овом "тешком" вештином и развијамо логично мишљење.

ПУ Дечји Дани

Шта смо постигли

236

Васпитача

2272

Деце

8

Дефектолога

11

Вртића