ПРЕДШКОЛСКА  УСТАНОВА „ДЕЧЈИ  ДАНИ“  

О Г Л А Ш А В А  С Л О Б О Д Н А  М Е С Т А  

за пријем деце од 12 месеци до поласка у школу, за радну 2019/2020. годину  (01. 9. 2017. – 31. 8. 2019.)

Конкурс важи за следеће објекте и наведене узрасте деце по објектима:

Р.бр. радна јединица адреса узраст деце трајање боравка детета
1. “СКАДАРЛИЈА” Џорџа Вашингтона 23 јасле (1-3 г.);     целодневно
2. “ДАМБО” Кнез Милетина 8 јасле (1-3 г.);     целодневно
3. “ЛИПА” Солунска 19 јасле (1-3 г.);     целодневно
4. “ДУНАВСКО  ОБДАНИШТЕ” Цара Душана 1 јасле (1-2 г.);     целодневно
5. “ЛЕПТИРИЋ” Господар Јевремова 18 вртић (3 г.  до поласка у школу) целодневно
6. “ВИЛА” Господар Јевремова 20 вртић (3,5 г.  до поласка у школу) целодневно
7. “МАЈСКИ ЦВЕТ” Васе Чарапића 7-9 јасле (2-3 г.);     целодневно
8. “ТЕРАЗИЈЕ” Краља Милана 4 вртић (3 г.  до поласка у школу) целодневно
9. “МРВИЦА” Копитарева градина 2 јасле (1-3 г.);     целодневно
10. “ЛОЛА” Француска 32 вртић (3 g. до поласка у школу) целодневно
11. “ДЕЧЈИ КЛУБ” Француска 32 припремни предшколски програм (4 сата) полудневно
РЈ “МАЈСКИ ЦВЕТ” У:

О. Ш. „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“

Краља Петра 7 припремни предшколски програм (2 групе) целодневно

Критеријуми приоритета за упис деце у ПУ “Дечји дани”, за радну 2019/2020. годину:

  • деца из осетљивих група
  • деца са оба запослена родитеља
  • деца чија су браћа или сестре већ уписани у ПУ “Дечји дани”
  • деца из породица са пребивалиштем на општини Стари град

Родитељи деце која нису примљена до овог конкурса, морају обновити захтев за упис детета током конкурса.

 

Дете примљено по конкурсу мора почети да похађа вртић до краја текуће календарске године.

Предшколска установа задржава право одлучивања о вртићу у који се дете уписује и о месецу уписа детета у вртић, сходно смештајним капацитетима, без обзира на наведени жељени вртић и месец уписа наведених у захтеву.

Деца рођена у периоду од 01. 3. 2013. до 28. 2. 2014. године у обавези су да похађају Припремни предшколски програм.

 

* Деца која ће похађати Припремни предшколски програм у трајању од четири сата, примаће се без обзира на пребивалиште детета. Програм ће се реализовати у РЈ „Дечји клуб“, ул. Француска бр. 32.

Захтев за упис детета у предшколску установу може се поднети:

  • непосредно, у управи Установе; или
  • путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (euprava.gov.rs).

 Подносилац захтева не прилаже уз захтев извод из матичне књиге рођених за дете и податке о статусу за одређене категорије запослених који су садржани у бази података Централног регистра, уколико се сагласи да се ти подаци прибављају по службеној дужности од стране Предшколске установе.

Заинтересовани родитељи за непосредно подношење захтева и без сагласности за прибављање документације службеним путем, образац  захтева за упис детета и списак потребне документације могу да преузму у свим вртићима наше установе, или на интернет сајту Секретаријата за образовање и дечју заштиту Београда.

         

Уколико се родитељи тако определе, попуњене захтеве и потребну документацију треба да предају

Централној уписној комисији ПУ „Дечји дани“ у ул. Господар Јевремовој бр. 18,

радним данима од 9 до 17 часова, почев од 08. маја 2019. године, закључно са 19. мајем 2019. године,

Дана 12. јуна 2019. године на огласним таблама радних јединица биће истакнути спискови примљене деце

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

                                                                                                                                               Јасна Вуклиш, с.р.